no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Forbered deg godt til eksamen

I god tid før eksamen må du sjekke at du har alt du trenger og at PC, programvare og evt. digitale lærebøker fungerer!

Kildebruk på eksamen

Husk å vise til kildene du bruker i eksamensoppgaven din, enten det er nettsider og hjelpemidler du har tilgang til under eksamen eller læreboka di.

Læringssenteret får ofte spørsmål om hvordan vise til ulike typer kilder. Alle de vanligste kildene finner du eksempler på i skolens siteringsregler. Noen tips:

  • Gjør deg godt kjent med siteringsreglene i forkant av eksamen.
    Skriv gjerne ut siteringsreglene eller lagre pdf-fila.
  • Lag ferdige eksempler på kilder du kan få bruk for i forkant av eksamen! Da får du øvd deg og du har noen av kildene klare til bruk i kildelista på selve eksamensdagen.
  • Spør bibliotekarene om hjelp - du kan kontakte oss via Teams eller i læringssenteret.

Lykke til!

Eksamen eller heldags? Sjekk dette!

Privatist eller ta opp fag?

Husk å melde deg opp innen fristene: 1. - 15. september (høsteksamen) eller 15. januar - 1. februar (vårekseamen). 
Oppmelding via Privatistportalen.

Var du elev forrige skoleår eller er du fortsatt elev på videregående? Da har du rett til å låne lærebøker til eksamen. 

Besøk læringssenteret eller kontakt oss på e-post eller telefon