no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nyttig informasjon om yrkesfag

Fagopplæring innen yrkesfagene består av en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring som varer i ca. 4 år. I de fleste fag gjennomfører du utdanningen ved først å gå to år på skole og videre to år i en bedrift. Når du nærmer deg slutten på det fjerde året, må du meldes opp til en fag/svenn- eller kompetanseprøve.

Les mer om utdanningsløp for lærlinger og lærekandidater i Vestfold fylkeskommune (VFK)  

Når du går på skole, har du elevstatus og får elevrollen. Når du senere i utdanningen blir tilbudt og har signert en lærekontrakt, får du lærlingstatus og går inn i rolle som lærling. Inngås det en avtale om opplæringskontrakt, får du rolle som lærekandidat.  

En lære- eller opplæringskontrakt må godkjennes av utdanningsavdeling, fagopplæring i fylkeskommunen og en godkjent lærebedrift og/eller et godkjent opplæringskontor (OK) og deg.

Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole, yrkesfaglærere, opplæringskontor (OK) og næringsliv samarbeider organisert rundt og med deg gjennom hele utdanningsløpet og formidlingsprosessen. Formidlingsprosessen er tiden fra du søker skole/lære- eller opplæringsplass i VIGO, til du har mottatt og takket ja til tilbud om en skole/lære- eller opplæringsplass. Slik sikrer vi overgangsfasene og kvaliteten gjennom det som kalles: det 4-årige yrkesfagløpet. 

Faget som heter Yrkesfaglig fordypning (kalt YFF) er et obligatorisk yrkesfag som skal gi deg praktisk og teoretisk erfaringsgrunnlag slik at du skal kunne velge lærefag som passer for deg. I tillegg skal faget gi deg mulighet til å kunne fordype deg så tidlig som mulig innenfor yrkesfag.  

Les mer om YFF faget 

VIGO - for deg som vil søke videregående skole og læreplass

Viktige datoer og søknadsfrister

Tjenester for deg som er elev

Elevtjenester og vi som er tilgjengelig rundt deg

Opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift
Om læreløpet for lærlinger
Om opplæringsløpet for lærekandidater

Tjenester for unge lærlinger og lærekandidater

Helserådgiver for unge lærlinger og lærekandidater
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Oppfølgingstjenesten for deg mellom 15-21 år 
Elev-/lærling- og mobbeombud  
VFK ansatte ved fag- og yrkesopplæring og våre samarbeidspartnere

Erasmus+ for deg som ønsker å gjennomføre deler av din læretid i Europa 

Erasmus+ VFKs nettsider med informasjon og søknadsskjema

Læreplanene sier noe om hva du skal lære, trene på og hva du må kunne for å gå opp til en fag- eller svenneprøve 

Utdannings-direktoratets (UDIR) side - søk etter ditt fag her

For deg som skal gå et opplæringsløp/lærekandidatløp lages det en individuell opplæringsplan innenfor flere av yrkesfagene.  

Les mer på VFKs side om tilpasset lærekandidatplan

Fag-/svenne- og kompetanseprøve 

VFK side om fag-/svennebrev- og kompetanseprøve 
VFK side om utdeling av fag-/svennebrev eller kompetansebevis 

For deg som skal søke stipend eller lån

VFK om støtte fra Lånekassen 
Lånekassen - lenke til søknadsskjema m.m.  

Opplæringskontor og lærebedrifter

Opplæringskontorenes oppgaver 
Fylkeskommunens side med opplæringskontor i Vestfold og Telemark 
Opplæringskontoret Oktav - for deg med ungdomsrett og sakkyndig vurdering fra PPT 
Utdannings-direktoratets (UDIR) side for opplæringskontor i Norge 
Her kan du søke fylkesvis. 
Utdanning.no side for Finn lærebedrift - nasjonalt og lokalt 
Slik kan du finne lærebedrift selv 
Hvordan rekruttere lærebedrifter 
Litt om det å bli lærebedrift

Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

VFKs om - Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

Nyttige nettsider

Vilbli.no
Utdanning.no
Yrkesfaghåndboka - hjelpemiddel for deg som går yrkesfag, eller vurderer å velge det
Hva kan du bli med yrkesfag? - Utdanning.no
Alt om læretiden - Utdanning.no
Hvordan foregår opplæring i bedrift - Vilbli.no

Om fagskoler

Når du har gjennomført og bestått et fag- eller svennebrev, kan en videre mulighet være fagskole, en høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år: 

Utdanning.no - om de ulike fagskolene rundt om i Norge

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 01.03.2024 kl.11:14