no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Drangedal

Drangedal har store sammenhengende skogsarealer, en myriade av innsjøer, og store åpne heiområder. Det er mange merka turstier i kommunen, som går til spektakulære og historiske turmål. Gautefallheia er mest kjent for skisenter og vinteraktiviteter, men har også et omfattende nettverk med sommerstier. Nærfriluftslivet i Drangedal er sentrert rundt sentrums- og boligområder. I Prestestranda ligger Toke Brygge, Bygdetunet og Smibekkhavna. På Neslandsvatn finner vi turveien på den nedlagte jernbanen, og i Kjosen ligger Kåsmyra badeplass. Høyeste topp i kommunen er Fagerliheii (910 moh).
Status for turstier i kommunen

40 km tursti

X km skiløyper

19 % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse

Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Samfunnsplanens handlingsdel 2019 – 2023

Arbeide for kommunal overtakelse og statlig sikring som friområde/turvei av den nedlagte Kragerøbanen fra Stengerveien til Kragerø grense samt Merkebekk Brygge, samt etablering av tur/sykkelvei og andre tiltak i tråd med planer for dette området

Videreføre arbeidet med tilrettelegging av Smibekkhavna som lokalt aktivitets- og friområde

Videreføre arbeidet med tilrettelegging av attraktivitetstiltak i tilknytning til ny GSvei/turvei på Neslandsvatn og i Neslandsvatn sentrum som møte/sitteplasser, tiltak for lek og trening, samt bademuligheter ved Sagodden/Neslandstunet.

Arbeide for realisering av «Mølleparken» i Bø i Tørdal.

Etablere universelt utforma turveier i hver grend.

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Videreutvikle kulturstien i Prestestranda.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:20

Status i kommunen

Kartinnsynsløsning med fullstendige analyser og ulike dashoboard kan sees her (foreløpig design):