no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fyresdal

Fyresdal tilbyr et stort utvalg av vandreløyper gjennom skogene, opp på fjelltoppene og innover heia. Et stort nettverk av merka stier med ulik vanskelighetsgrad gjør at det finnes spennende valg for alle som ønsker å komme seg ut på tur. Høstingsbasert friluftsliv i form av sanking av sopp og bær, fiske og jakt er også utbredt. Fyresdal om sommeren er et annerledes men ekte sommerparadis. Mellom høye fjell og grønne skoger ligger Fyresvatn med sine hvite strender og klart vann. De fleste områda for bading er lett tilgjengelige og er populære både blant bygdefolket og de besøkende. De mest kjente friluftslivsområdene i kommunen er Hamaren, Bispevegen og Stykkjevika. Høyeste topp i kommunen er Napuren (1284,2 moh).

Status for turstier i kommunen

X km tursti

X km skiløyper

x % av innbyggerne har tilgang til tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor

x av x skoler er koblet til en tursti i nærområdet

x av x kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

x av x jernbanestasjoner er koblet til en tursti i nærområdet

x av x av utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

x av x utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

x stier er tilrettelagt for UU eller tilrettelagt for rullestol

 

Stiprosjekter i kommunen

-          Hamaren tretoppvei

Navn

Beskrivelse

Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føringer i planverk som berører turstier

Kommuneplanens samfunnsdel

Stimulere til at innbyggerne tar vare på egen helse og benytter seg av nærmiljøet

Legge til rette for å skape gode boområder og nærmiljø

Kommuneplanens arealdel

2.3.1 Plankrav. Hensynet til ferdsel og allmennhetens sine interesser skal utgreies og avklares gjennom byggegrenser i detaljplan.

5.2 Turstier må ikke bygges ned.

Kommunedelplan for Fyresdal sentrum

3.3 I områder som er markert som viktige friluftslivsområder skal det tas særlig hensyn til ferdsel og bruken av området til lek og rekreasjon.

6.2 Eksisterende hovedturvei (iht. kart) fra skolen til Stykkjevika kan tillates opparbeidet til gruslagt gangveg, med tilhørende grøfter ol. Ferdselskorridorer er særs viktige å opprettholde og videreutvikle til å kunne brukes av en enda bredere befolkningsgruppe, dvs eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:21