no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Larvik

Et eldorado for friluftsliv. Larvik er Norges største campingkommune, og Numedalslågen er en av landets fem beste lakseelver. Kommunen har et variert turterreng i flott natur, med mange parker, lekeplasser, merkede stier og flotte badeplasser. Blant mange fine turområder kan blant annet Bøkeskogen, Vestmarka, Mølen, Rakke og Eftang nevnes. Her finnes også Norges eldste kyststi – kyststien i Brunlanes - med sine 35 kilometer gjennom kultur- og naturlandskap fra Tvedalen til Stavern.
Status i kommunen

74 km kyststi

16 km pilegrimsled

330 km andre merka turstier

73 % av innbyggerne har tilgang til tursti mindre enn 500 m fra der de bor

16 av 25 skoler er koblet til en tursti i nærområdet

25 av 30 utvalgte friluftslivsområder er koblet til en tursti i nærområdet

4 av 6 kollektivknutepunkter er koblet til en tursti i nærområdet

4 av 12 utvalgte idrettsanlegg er koblet til en tursti i nærområdet

5 av 14 utvalgte kulturmiljøer er koblet til en tursti i nærområdet

Stiprosjekter i kommunen

Navn

Beskrivelse og status

Ansvar

     
     
     
     
     
Føringer i planverk som berører turstier

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

05.06.2024 kl.12:25