no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Om merking av turstier

Stien er inngangen til den enkleste friluftslivsaktiviteten- turgåing - som favner alt fra turer i nærområdet til flerdagersturer. Stien kan være effektive transportårer i nærmiljøet, et virkemiddel for å ivareta sårbar natur gjennom kanalisering, eller en påminnelse om ferdselshistorie i utmarka. Stien bidrar til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse.