no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Merkehåndboka

Merkehåndboka er ei praktisk felthåndbok for alle som arbeider med plan - legging, tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av turruter.

Hovedvekten i Merkehåndboka er lagt på turruter for vandring, og inneholder viktig bakgrunnsstoff og anbefalinger for det praktiske arbeidet ute i forbindelse med merking, skilting og tilrettelegging av turstier. Det er på friluftslivsfeltet en bred tilslutning til at en bør ha ett felles nasjonalt system for tilrettelegging og synliggjøring av turruter, og at Merkehåndboka skal fylle denne funksjonen.

Regjeringen støtter opp om dette og sier i handlingsplanen for friluftsliv at «Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter». Tilslutning fra den bredt sammensatte referansegruppa viser også forankringen av standarder og anbefalinger i Merkehåndboka. I veiledere fra Miljødirektoratet og økonomiske tilskuddsordninger vises det til Merkehåndboka. Redaksjonen oppfordrer alle til å bruke Merkehåndboka som felles nasjonal standard.

På nettsiden www.merkehandboka.no finner en også relevant stoff, som for eksempel nedlasting av symboler, veiledere, gode eksempler, anbefalte skiltleverandører mm.

Publisert:

02.03.2023

Oppdatert:

06.12.2023 kl.20:26