no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Klimaprofil for Vestfold overlevert fylkestinget

Foto: Birgit Brosø

Publisert:

31.05.2018

Oppdatert:

15.02.2021 kl.16:20

Klima i Vestfold endres. Større utfordringer med flom, overvann, skred og havnivåstigning viser klimaprofilen for kommunene i Vestfold i fremtiden.

Norges vassdrags- og energidirektorat overleverte klimaprofilen til fylkesordfører Rune Hogsnes og hovedutvalgslederne Lene Camilla Westgaard-Halle og Hans Hilding Hønsvall under dagens fylkesting.

Profilen er utabeidet på bestilling fra en av temagruppene for Regional plan for klima og energi, som også ble vedtatt i dag.

Profilen blir sendt ut digitalt til alle kommunene i fylket.

Se hele klimaprofilen for Vestfold.