no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Plan & Utvikling - Vestfold og Telemark.

Tidligere Plannettverket for Vestfold og Plan og stedsutviklingsnettverkene i Telemark slås nå sammen til Plan & Utvikling - Vestfold og Telemark.

Dette er fylkets nye kompetansenettverk innen fagområdene planlegging, regulering og by-, steds- og sentrumsutvikling. Nettverket er møtested for alle i Vestfold og Telemark som jobber med planlegging, kommune-, by- og stedsutvikling, med næring og tjenester, prosesser og prosjekt, regulering, eiendomsutvikling, bomiljø, folkehelse, kultur eller samferdsel i offentlig eller privat sektor.

Det vil arrangeres samlinger, befaringer og kurs innen plan og by- og stedsutvikling. Du vil få faglig påfyll, inspirasjon og treffe nye og gamle kollegaer.

For innspill til nettverket og forespørsel om å stå på e-postlisten til Plan & Utvikling - Vestfold og Telemark., kontakt Hilde Hanson.

Publisert: 01.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.21:15

Hilde Hanson
Rådgiver Vestfold og Telemark fylkeskommune