no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Barn og unges interesser

Barn og unge har rett til å delta og ha innflytelse i planarbeidet, og kan gi viktige innspill om eget oppvekstmiljø. Barn og unge er ett av få temaer som er fremhevet i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven.
Kyststien, Melsomvik. Foto: Birgit Brosø
Foto: Birgit Brosø

Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand. De blir ikke varslet som grunneiere eller naboer og kan heller ikke alltid selv formulere eller ta opp sine krav. Jo yngre barna er, desto mer avhengig er de av at de voksne ivaretar deres behov. Medvirkning gjennom ungdomsråd, elevråd, barnetråkkregistrering og andre metoder kan gi nyttige innspill i  konkrete plansaker i kommunene. Kommunene skal ivareta hensynet til barn og unge i planleggingen, og har en lovpålagt ordning eller talsperson for å følge opp ansvaret. Regionale myndigheter skal også bidra til at hensynet til barn og unges interesser blir fulgt opp i planleggingen - gjennom regionale planer, uttalelser til kommunale plansaker og fagnettverk for oppdatering, inspirasjon og erfaringsutveksling.

Lovgrunnlag 

Plan- og bygningsloven

Forvaltningsloven

FNs Barnekonvensjon

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

 

Nasjonale forventninger

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Veiledere

Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513)

Eva Almhjell/Gunnar Ridderstrøm: Barnetråkkregistreringer – en veileder. Juni 2003.

Barnetråkk - DOGA

Veileder barn og unge i byggesak.pdf

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har myndighets-, veilednings- og utviklingsrolle ift. faget. Foruten planuttalelser arrangeres det samlinger for de kommunale talspersonene 1-2 ganger i året. I regionale planer kan ulike satsingsområder som styrker Vestfold og Telemark som godt sted å vokse opp forankres.  

Fylkeskommunens hovedansvarlig for barn- og unge i planleggingen er Bettina Evelyn Bertelsen, 40738367, bettina.bertelsen@vtfk.no – ta kontakt ved behov for hjelp i konkrete saker, eller om dere har andre innspill eller ideer for videreutvikling av ansvarsområdet

Statforvalteren

 

Talspersoner i kommunene

Telemark

 

Kommune 

Navn

Telefon

Bamble

Camilla Kristine Tangen

 

Kjersti Helene Kvammen

977 38 183

Drangedal

Ole-Ivar Luggens

916 87 936 

Fyresdal

Annette Gustavson

 

Hjartdal

Rannveig Finnekåsa Haukås

350 23 228

Kragerø

Rune Torp Olsen

35986200/91678090

Kviteseid

Ingunn Haugland

924 24 086/350 68 118

Nissedal

Anne Margrete Espelid

350 48 494

Nome

Dita Pruse

981 12 664

Notodden

Bert Grooten

970 53 351

Porsgrunn

Ivar Realfsen

 

Sauherad

Jorunn Lindgren Wighus

482 83 661

Seljord

Mona Skogheim

 

Siljan

Lisbeth Gulseth

994 48 601

Skien

Torbjørn Holm

480 67 087

Tinn

Vivian Mathisen

901 61 200

Tokke

Dagny Skjelbred

350 75 200

Vinje

Silje Hagen

 

 

Vestfold

Kommune

Navn

Telefon

Færder

Irmelin Skjold
Vara: Ingunn Fredheim Auestad

975 15 438

Holmestrand

Kathrine Danielsen

974 27 240

 

Horten

Mette Larsen

93826572

Larvik

Rigmor Henriksen

982 53 263

Re

Eva- Mette Strand

330 61 531

970 88 382

Sande

Vigdis Hermanrud

Vara: Rune Frøiland

337 87 046

Sandefjord

Ivar Ramberg

976 81 380

Tønsberg

Birgitte Søderstrøm

400 63 801

Relevante linker

Særskilt ordning for å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen

Barnerepresentatnes faktaperm (merk, datert 1999)

www.planlegging.no

Barnetråkk

Barn og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden. Barnetråkk er en metode for å kartlegge barn og unges bruk av arealene. I arealplanleggingen er kartene til god støtte for planleggere og beslutningstakere. Gjennom samfunnsplanlegging og handlingsdeler med økonomi kan kommunene utvikle trygge og trivelige oppvekstmiljø med snarveier, eller barnetråkk.

Barnetråkk Melsom Foto: Birgit Broso

Barnetråkk handler om at barn og unge registrerer sin bruk av nærmiljøet på kart, og disse inngår som temakart i kommuneplanen. Barnetråkk er å ta barns kunnskap om sin bruk av arealene i nærmiljøet på alvor. Barnetråkk er å gi barn en stemme i samfunnsutviklingen og er demokrati i praksis. Barnetråkk er et konkret og nyttig planverktøy. Barnetråkkregistrering utføres i samarbeid med skolene ved klassetrinn, elev- og ungdomsråd eller barnegrupper på folkemøter.

Publisert: 11.04.2018 Oppdatert: 26.03.2021 kl.10:18