no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Byer og tettsteder

Urbanisering har blitt et begrep også i Norge de siste årene. Sentraliseringen er økende, mange flytter til byene, og flest flytter til de store byene. Dette gir utfordringer som må håndteres både i den lokale skala (gode bosteder og oppvekstmiljø) og i den regionale skala (arealpolitikk, samferdsel og miljøvennlig transport). Arealer i og nær byene er et knapphetsgode og effektiv arealutnytting og riktig plassering av ulike virksomheter er viktig for miljøvennlig utvikling. Med en høyere grad av fortetting øker kravet til kvalitet for å oppnå gode bosteder og oppvekstmiljøer.