no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kart og nettsider for Vestfoldkommuner

 Plankart for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Holmestrand

Kart

Nettside

Horten

Nettside

Larvik

Kart

Nettside

Færder

Kart

Nettside

Re

Kart

Nettside

Sandefjord

Kart

Nettside

Tønsberg

Kart

Nettside

 

Digital plandialog

Planinformasjon på nett

Digital plandialog er en nettbasert løsning innført blant annet i 12K. Det tar utgangspunkt i kommunens kartsystem og sak/arkivsystem. Løsningen gir informasjon og innsyn til all relevant informasjon knytte til arealplanleggingen på et sted via kommunens hjemmeside. Ved bruk av løsningen vil man få oppdatert informasjon om følgende:

  • Alle vedtatte arealplaner i kommunen.
  • Status i alle pågående arealplanprosesser i kommunen med mulighet for å sende uttalelse direkte fra siden.
  • Tilgang til alle saksdokumenter i den konkrete saken.

 

Digital plandialog - planinformasjon på nett

Kartbaser

Kartbaser

 

Publisert: 10.04.2018 Oppdatert: 01.02.2023 kl.08:34