no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Samhandling ved kommuneplanprosesser

Samhandlingen skal følge bestemmelsene i loven, jf. kap. 3 og 5.

Prosessbeskrivelsene nedenfor omfatter forslag til supplerende møter når en eller flere av partene anmoder om dette. Disse er ikke obligatoriske og bør oppfattes som gode kjøreregler, og bygger på lang erfaring fra samhandling mellom Vestfoldkommunene og regionale etater. Generelt vil god samhandling tidlig i planprosessene være mest effektivt for å unngå konflikter.Ikke lovfestete deler av prosessen er markert med blå skrift.

Publisert: 16.05.2018 Oppdatert: 15.02.2021 kl.17:03