no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ny veileder til retningslinje om støy

Foto: Miljødirektoratet

Publisert:

31.05.2018

Oppdatert:

15.02.2021 kl.16:19

Miljødirektoratet har laget en veileder til deg som jobber med støy i arealplanleggingen

Veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442/2016.

Last ned veilederen på Miljødirektoratets sider her...