no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Veileder til lokal overvannshåndtering


Publisert:

01.05.2018

Oppdatert:

26.03.2021 kl.09:20

Veileder i lokal overvannshåndtering rettet mot små og mellomstore kommuner.

Veilederen (januar 2017) inneholder eksempler på lokale overvannsløsninger og forslag til tiltak i eksisterende og ny bebyggelse. Den gir oversikt over lovkrav for behandling av overvann, eksempler på planbestemmelser og sjekklister for planlegging og utbygging.

Veilederen er utarbeidet av COWI AS på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune har samarbeidet med Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Nøtterøy, Horten og Stokke kommuner og statsforvalteren i Vestfold om prosjektet. Formålet har vært å styrke arbeidet med lokal overvannshåndtering. I tillegg har prosjektet bidratt til å gi deltakerne økt forståelse og kunnskap om lokale overvannsløsninger.

Veileder til lokal overvannshåndtering her.


Emneord: